Danmark

Danmark (Dk)

Center for forskning i Idraet, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet (Research Centre for Sports, Health and Civil Society, University of Southern Denmark)

Skaelskoer Landevej 28,
DK-4200 Slagelse
(Danmark)

Henning EICHBERG

(45) 58 57 09 29
heichberg@health.sdu.dk
www.cisc.sdu.dk

Idraetshistorisk Vaersted (atelier de l'histoire du sport et de l'expérimentation)

Skaelskor Landevej 28,
4200 SLAGELSE
(Danmark)

Kit NORGAARD

(45) 5857 0923
hv@ihv.dk
www.ihv.dk